Welkom

   Kinderdagverblijf Quito bied een warme en veilige omgeving aan waarin ieder kind kansen krijgt tot zelfontplooing. Onze manier van werken is gefocust op alle kinderen te leren kennen, dit door hen te observeren en uit te dagen tot ontdekking door middel van projectmatig te werk te gaan. Communicatie is hierin onze grootste troef. Zowel gesproken taal, gebaren, mimiek en geluid zorgen voor een brede waaier aan communicatiemiddelen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk om een open communicatie met ouders te onderhouden.

    

   Zoek je een opvang waar veel wordt buiten gespeeld en profesionele begeleiding alle dagen de deur open doet met een grote glimlach? 

   surf dan zeker verder...