Wat biedt ons team?

    

   Wij geven volledige opvoedingsondersteuning tijden het gans verblijf van uw kind.

   Professionele en individuele begeleiding. Wanneer uw kind in Quito verblijft houden wij rekening met het ontwikkelingsschema. Hierdoor wordt bij de activiteiten en tijdens vrije spelmomenten de psychische, motorische en sociale ontwikkeling zichtbaar.

    

   • In Quito werken we met een vast team van begeleiders. Ons team bestaat uit drie vaste medewerkers en één persoon die indien nodig invalt bij afwezigheid van vaste medewerkers. Ieder van hen kent de kinderen en de werking van Quito. Dit bevordert het persoonlijk contact wat toch wel een grote troef is in ons kinderdagverblijf.

    

   • Door onze nauwe samenwerking met het secundaire onderwijs uit Lier, zodat ook jonge meisjes/jongens de kans krijgen hun theorielessen eens om te zetten in de praktijk. Gebeurt het vaak dat er stagiaires aanwezig zijn om uw kind mee te begeleiden.

   Onze Team