Quito's visie is gebaseerd op twee verschillende visies die we hebben samengebracht om onze eigen unieke visie te realiseren.

    

   We haalden vele punten die wij belangrijk vinden voor een kwaliteitsvolle, liefdevolle en aangename kinderopvang uit de visie REGGIO EMILIA en ATTACHMENT PARENTING (natuurlijk ouderschap).

    

   Onze Visie

   We leggen vooral de nadruk op luisteren naar elkaar en een hechte relatie met elkaar. Dit willen we bereiken door een goedecommunicatie te gebruiken, kinderen te laten onderzoeken, rond projecten te werken, te observeren en de kinderen te kennen, dit door het kind zich goed en veilig te laten voelen en gehoor te geven aan de signalen van de kinderen.

    

   Communicatie

   Vanaf de geboorte is je kind ingesteld op het communiceren met de omgeving. Hierbij is de gesproken taal nog niet ontwikkeld. Je jonge kind gebruikt daarom alle anderen talen en/of mogelijkheden om contact te maken met de omgeving. Hij of zij drukt zich uit in gebaren, mimiek en geluid. Maar ook via beweging, spel, tekenen, verven, enz... Naarmate hij of zij ouder wordt ligt de focus op de gesproken taal, waardoor andere uitingen ondergeschikt geraken en de rijke mogelijkheden om het te uiten af nemen, of zelfs verdwijnen. In Quito willen we de veeltaligheid behouden om zo je kind een brede scala aan expressiemogelijkheden te bieden, dan enkel gesproken taal.

   Onderzoeken

   Kinderen bedenken verklaringen en onderzoeken vervolgens hun eigen vermoedens. Daarbij leren kinderen van elkaar. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën, het samen experimenteren en uitvoeren draagt bij aan het begrijpen van de wereld rondom zich heen. In Quito geven we jouw kind de ruimte om samen het experiment aan te gaan. Een kleinere groep met een betekenisvolle activiteit aanbieden om te zorgen voor een optimale uitwisseling tussen leeftijdsgenoten van de ideeën en ervaringen.

    

   Projecten

   Kenmerkend voor Quito is het projectmatig werken. Een project kan beginnen bij een vraag over bijvoorbeeld, de afkomst van wortels of de wind die hoorbaar is. In Quito begeleiden we je kind uit het aanvoelen van situaties. Het begrijpen wanneer je kind niet wil gestoord worden in zijn of haar proces, of wanneer we iets moeten toevoegen om nieuwe impulsen te genereren.

    

   Observeren

   In Quito observeren we je kind. Het kijken en luisteren naar je kind geeft ons informatie, waardoor we kunnen aansluiten bij de ontwikkeling van je kind. We kunnen zo inspelen op het geen wat je kind bezighoudt. Dit kan enkel wanneer we als pedagogisch medewerker bereid zijn om nauwkeurig en kritisch te analyseren zonder te bekritiseren. Je kind niet labelen op zijn of haar gedrag en handelen, maar te onderzoeken hoe het gedrag ontstaat, bij welke activiteit je kind gewenst gedrag vertoont en hoe we dit kunnen vastleggen om zelf ook van te leren. Het zichtbaar maken van processen geeft inzicht. Hierbij is het ook belangrijk om te documenteren. Je kind kan op deze manier zijn of haar werk reflecteren en meenemen in nieuwe onderzoeken.

    

   De kinderen kennen

   Dit bereiken we door gehoor te geven aan je kind, we laten je kind niet alleen als het huilt maar koesteren het, ook als we het verdriet niet kunnen wegnemen. We geven ruimte aan de ontwikkeling van empathie door positief in de grijpen. Als we tegemoet komen aan de basisbehoeften van je kind gaat het zich goed voelen. Zo kunnen we meer genieten van je kind en dat geeft een positieve, warme sfeer in de groep. 

    

   Goed en Veilig

   Veilig slapen is in Quito een belangrijke eigenschap. Kinderen kunnen pas voluit spelen en leren als ze voldoende slapen/rusten. Zo hebben ze voldoende energie voor een leuke leerrijke dag. Dit willen we bereiken door alle kinderen een eigen bedje te geven, een vast bedje waar ze in slapen. Zodat ze dit herkennen en vertrouwd aanvoelt voor hen. Als alle kinderen te slapen worden gelegd blijft er steeds iemand in de slaapkamer zodat de kinderen niet alleen in slaap moeten vallen. Kinderen die wakker worden en huilen, komen uit hun bedje en moeten niet onnodig allen blijven. indien nodig kunnen kinderen altijd een extra dutje doen. Door kinderen veilig te laten slapen kunnen we de kindjes zich goed laten voelen.

   Onze Visie