Kennismaking met Kinderdagverblijf Quito

   indien u een kennismaking met ons kinderdagvefblijf wenst gelieve dan contact met ons op te nemen dan plannen we hiervoor samen een afspraak in.

    

   Hoe inschrijven?

   De inschrijving gebeurt steeds na/of tijdens een kennismaking in ons kinderdagverblijf, waar we de tijd en de ruimte hebben om de nodige contractuele documenten samen te bespreken en in te vullen aan de hand van uw noden.

   Opvangformules

   Ons kinderdagverblijf werkt met twee formules namelijk:

    

   Voor Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, werken wij met een vatse dagprijs.

   Voor Kinderen die wel naar de basisschool gaan, werken wij met half uurtarief. (enkel tijdens schoolvrije en vakantiedagen)

    

    

   Wenmomenten

   In ons kinderdagverblijf heeft elk kind het recht op een kostenloos wenmoment, waar we tegelijkertijd ook gebruik maken om samen even nog wat praktische zaken op elkaar af te toesten.

    

   Voeding

   Wij bereiden onze maaltijden zelf met een voorkeur aan verse producten. De kostprijs is inbegrepen voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

   Fles/borst voedingen en specifieke dieet voedingen dienen door de ouder(s) zelf te worden voorzien.

    

    

   Ziekte

   ZIEKE KINDEREN HOREN NIET THUIS IN KINDERDAGVERBLIJF QUITO. HIERVOOR VOLGEN WIJ DE RICHTLIJNEN VAN KIND&GEZIN.

   Indien de afwezigheid wegens ziekt gestaafd is door een medisch attest zal deze afwezigheidsperiode onder bepaalde voorwaarden niet in rekening worden gebracht.

    

   Medicatie wordt zoveel mogelijk thuis toegedient. wanneer dit toch in ons kinderdagverblijf dient te worden toegedient is een medich attest verplicht! (ook voor homeopatische en vrij verkrijgbare middelen)

    

   Vergunning

   Kinderdagverblijf Quito beschikt over een vergunning voor 16 opvangplaatsen onder toezicht van kind&gezin.

    

   Kinderopvangtoeslag - Groeipakket

   Omdat wij werken met een vaste dagprijs (niet afhankelijk van je inkomen), krijt u een kinderopvangtoeslag via het groeipakket.

   Deze bedraagt 3,29 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang, de helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang.

    

   Fiscaal attest

   U ontvangt van ons een fiscaal attest als bewijs Om de kosten fiscaalte kunnen aftrekken.

   U krijgt een belastingvermindering voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kind(eren), u mag alle opvangkosten inbrengen, tot maximaal 11,20 euro per dag en per kind. 

    

   Praktisch